1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پایان
دکتر علیرضا جعفری

دکتر علیرضا جعفری

متخصص بیماری های کودکان

غدد - رشد و بلوغ کودکان

(عضو هیات علمی دانشگاه)

رزرو نوبت یکشنبه 27 مرداد 1398
آدرس مطب: تهران، بزرگراه کردستان، نبش جهان آرا، برج شهاب، واحد 15
تلفن مطب: 09120155182